Začínáme opět trénovat

Od úterý 12. 5. 2020 se budeme s hráči potkávat opět na trénincích v hale! Všechny tréninky budou probíhat v souladu s aktuálním výkladem Národní sportovní agentury.

 • - Sraz hráčů je max.10 minut před začátkem tréninku před vstupem do haly. 
  - Hráče před halou vyzvedne trenér!
  - Před a po každém tréninku dochází k dezinfekci rukou všech účastníků tréninku. 
  - V průběhu tréninku nemusí mít hráči roušky, trenéři však ano. 
  - Mezi jednotlivými tréninky bude vždy 15 minut hygienická přestávka, během které se skupiny bezpečně v hale vystřídají a proběhne nutná dezinfekce.
  - Vzhledem k zákazu používání rozlišovacích dresů doporučujeme a prosíme, aby hráči nosili na trénink dvě barvy triček (ideálně světlá a tmavá varianta - černá a bílá apod.). 
  - Kvůli odhadu účasti prosíme o včasné omlouvání a potvrzování tréninků.
  - Pokud dítě jeví známky jakékoli nemoci, na trénink ho prosím nepouštějte. V případě, že dítě jeví známky onemocnění, je neprodleně kontaktován zákonný zástupce a dítě je z tréninku vyloučeno.
  - Každý hráč musí mít s sebou své vlastní pití. 
  - Šatny jsou uzavřeny, prosíme tedy hráče, aby na trénink chodili již převlečeni. Věci si bude možné odložit v hale ve vymezeném prostoru. Z tohoto důvodu doporučujeme na trénink nenosit cenné věci, nemůžeme za ně ručit.
  - Vstup do haly je umožněn pouze hráčům a trenérům.
  - Tréninky vedou trenéři dané kategorie, a i jejich zdravotní stav bude monitorován, abychom zajistili maximální bezpečnost všech účastníků tréninkových jednotek.
 •  
 • Účast dětí na trénincích je samozřejmě dobrovolná a samotné rozhodnutí k účasti na nich necháváme na každém členovi a jeho zákonném zástupci. 

V případě dotazů na tréninky nás prosím kontaktujte.